OBAVEŠTENJE

1. Uzimajući u obzir veliki broj prijava za organizaciju takmičenja po disciplinama koje možete videti u radnom kalendaru, IO će dana 12.03.2021 zasedati i doneti odluku po principu bodovanja i uslova za dobijanje...


Promena predsednika saveza

Obaveštavamo vas da je presudom Osnovnog suda brisan iz registra APR-a Staniša Lazarac, a upisan Dejan...OBAVEŠTENJE

U pogledu zdravlja i sigurnosti sportista, partnera i svi drugih učesnika, zbog otežane situacije izazvane pandemijom  COVID-19,  najvaljeno takmičenje ROTAX MAX CHALLENGE GRAND FINALS 2020 u Portugalu od...