O SAKSS-u

Sportski auto i karting savez Srbije (u daljem tekstu: SAKSS) je granski savez dobrovoljno udruženih sportskih auto i karting klubova i pokrajinskih, regionalnih ili gradskih saveza (u daljem tekstu klubova i saveza) sa teritorije Republike Srbije.

Sportski auto i Karting savez Srbije nastavlja delovanje i zasniva svoje postojanje na tradiciji Srpskog automobilskog kluba osnovanog 12. jula 1921. godine i Auto moto saveza Srbije. SAMSS je registrovan po Zakonu o sportu Republike Srbije 10.12.1999. godine i upisan u registar pod brojem 8038.

SAKSS je interesna i vanstranačka organizacija. Područje delatnosti SAKSS je teritorija Republike Srbije.

SAKSS je vrhovni sportsko-stručni organ za auto i karting sport, kome je Auto moto savez Srbije preneo vršenje ovlašcenja iz oblasti auto i karting sporta na teritiriji Republike, u skladu sa medjunarodnim konvencijama i pravilima FIA  i Statutom AMS Srbije.

Članstvo u SAKSS može da ostvari automobilski i karting klub i savez.

SAKSS upravljaju njegovi članovi preko svojih predstavnika u organima SAKSS i oblicima organizovanja u SAKSS.

Opšti akt SAKSS je Statut. Ostali akti SAKSS su pravilnici, poslovnici i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Poslovnikom o radu Skupštine Sportskog auto i Karting saveza Srbije regulišu se sva bitna pitanja: sazivanje sednica, nacin rada, odlucivanje, nosioci sprovodenja odluka, kao i druga pitanja od znacaja za rad ovog organa. Odredbe ovog Poslovnika obavezne su za sve clanove Skupštine, a primenjuju se i na sva lica koja nisu clanovi, u slucajevima kada prisustvuju ili ucestvuju u radu ovog tela.

Sednice Skupštine su redovne i vanredne. Sednice Skupštine održavaju se prema ukazanoj potrebi, a u skladu sa Statutom Sportskog auto moto saveza Srbije. Sednicu saziva Predsednik Skupštine.

Predlog dnevnog reda sastavlja Predsednik Skupštine uz konsultaciju sa strucnim službama, ako za tim ima potrebe. Svaki clan Skupštine ima pravo da na sednici ucestvuje u raspravi o svakoj tacki dnevnog reda, predlaže odredene zakljucke, odluke, da glasa ili da se uzdrži od glasanja.

Član Skupštine koji bez opravdanih razloga izostane više puta sa sednica Skupštine ili bez opravdanog razloga napusti sednicu ili remeti rad Upravnog odbora usprkos izrečnoj meri, Skupštine može pokrenuti postupak za njegov opoziv, a istovremeno može pokrenuti i disciplinski postupak protiv tog člana. Sankcije iz prethodnog stava primenjivace se i protiv svih ostalih sportskih funkcionera, vozaca i drugih lica koja su kao pozvana ili prisutna lica na sednici, a koja svojim postupcima remete red sednice Skupštine.

Predsednik Skupštine je dužan da da rec prijavljenom za raspravu onim redom kojim su se prijavili i od Predsednika dobili pravo na ucešce u raspravi.

Učesnik u raspravi dužan je da svoje mišljenje o predmetu rasprave izloži što je moguce kraće, jasnije i konkretnije bez suvišnih ponavljanja bilo svog, bilo izlaganja prethodnih govornika, na konretan nacin bez vredanja, omalovažavanja ili izazivanja ostalih prisutnih ili odsutnih lica, recima, gestovima i postupcima.

Preuzmite integralni tekst statuta SAKSS-a ovde.