Evidencija 2019

Izvršni odbor ja na osnovu rezultata prethodnih godina odredio startne brojeve za 2019 godinu.

Vozaci kojima nije dodeljen startni broj, mogu poslati tri broja koja bi želeli. Nema dupliranja brojeva.

Prioritet izbora startnog broja, ima vozač koji prvi pošalje e-mail (office@sakss.org.rs željeni slobodan startni broj.

Kliknite na odgovarajući link i preuzmite željeni PDF dokument.

 

STARTNI BROJEVI

STARTNI BROJEVI 2019 Krug i brdo

STARTNI BROJEVI 2019 - Auto slalom

 

Evidencije izdatih licenci

Evidencija izdatih vozačkih licenci za 2019. godinu
 - Auto slalom

 - Auto kross

-  Rally

- Trka ubrzanja na 402m

- Karting
- Krug
- Brdo
- Drift

Evidencija izdatih licenci sportskih SUDIJA za 2019. godinu

Evidencija ekipa sponzora nacionalnog Šampionata za 2019. godinu
Spisak klubova clanova SAKSS-a