Organi uprave i statut

ORGANI UPRAVE

PREDSEDNIK SAVEZA
Staniša Lazarac

SEKRETAR SAVEZA
Petar Matović

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Zoran Miljković

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Staniša Lazarac

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
Snežana Spasenović

PREDSEDNIK IZVRŠNOG ODBORA
Srđan Višnjić

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA
Zoran Miljković
Andrej Kulundžić
Dejan Jeftič
Danilo Đaković

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA
Dejan Stojić
Zoran Stevanović
Ivica Eždenci

ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA

• Aleksandar Tošić predstavnik discipline auto trke na kružnim stazama
• Srđan Višnjić predstavnik discipline auto reli, auto reli terenskih vozila i auto krosa
• Čedomir Brkić predstavnik discipline auto trke na brdskim stazama
• Vukašin Tomić predstavnik discipline karting
• Petar Matović predstavnik tehničke komisije
• Nenad Kravić  predstavnik funkcionera-sudija u sportu


SEKRETARIJAT SAVEZA
Biljana Stanojević
Nenad Berber

 

Preuzmite integralni tekst statuta SAKSS-a ovde.