Organi uprave i statut

ORGANI UPRAVE

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
 

PREDSEDNIK SAVEZA
Dejan Čolović

SEKRETAR SAVEZA
Petar Matović

UPRAVNI ODBOR
Dejan Čolović
Nenad Stepić
Branko Aleksić,
Miodrag Đelmaš
Miljko Vojinović
Gradimir Branković

NADZORNI ODBOR
Ljubomir Javorina
Milomir Ristić
Predrag Došen

 

Preuzmite integralni tekst statuta SAKSS-a ovde.