Organi uprave i statut

ORGANI UPRAVE

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Slavoljub Jovanović

PREDSEDNIK SAVEZA
Dejan Čolović

SEKRETAR SAVEZA
Petar Matović

UPRAVNI ODBOR
Dejan Čolović
Slavoljub Jovanović
Nenad Stepić
Branko Aleksić,
Miodrag Đelmaš
Miljko Vojinović
Gradimir Branković

NADZORNI ODBOR
Ljubomir Javorina
Milomir Ristić
Predrag Došen

Izvršni odbor SAKSS-a u sastavu:
• Veljko Ristić predsednik Izvršnog odbora
•  predstavnik discipline auto trke na kružnim  stazama
•   predstavnik discipline auto trke na brdskim  stazama
•  predstavnik discipline auto reli
•   predstavnik discipline karting
•  predstavnik funkcionera
•  predstavnik tehničke komisije

 

Preuzmite integralni tekst statuta SAKSS-a ovde.