Organi uprave i statut

ORGANI UPRAVE

PREDSEDNIK SAVEZA
Staniša Lazarac

SEKRETAR SAVEZA
Petar Matović

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Zoran Miljković

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Staniša Lazarac

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
Snežana Spasenović

PREDSEDNIK IZVRŠNOG ODBORA
Srđan Višnjić

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA
Zoran Miljković
Andrej Kulundžić
Dejan Jeftič
Danilo Đaković

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA
Dejan Stojić
Zoran Stevanović
Ivica Eždenci

ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA
• Života Milić sportski direktor discipline auto trke na brdskim stazama
• Aleksandar Tošić sportski direktor discipline auto trke na kružnim stazama
• Vukašin Tomić sportski direktor discipline karting i autoslalom
• Srđan Višnjić sportski direktor discipline auto reli i reli terenskih vozila
• Veljko Kocić sportski direktor discipline autokros
• Stevan Dimitrijević sportski direktor discipline trke ubrzanja 402 m
• Aleksandar Jokić sportski direktor discipline drift
• Miloš Brkić -Direktor SUPER DRIVER CUP-a
• Branislav Pijević Predsednik komisije sudijske organizacije i sportski direktor discipline digital motorsport
• Petar Matović sportski direktor tehničke komisije
• Ivan Stojanović direktor medicinske ekipe


SEKRETARIJAT SAVEZA
Biljana Stanojević
Nenad Berber

 

Preuzmite integralni tekst statuta SAKSS-a ovde.