Organi uprave i statut

ORGANI UPRAVE

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Slavoljub Jovanović

PREDSEDNIK SAVEZA
Dejan Čolović

SEKRETAR SAVEZA
Petar Matović

UPRAVNI ODBOR
Dejan Čolović
Slavoljub Jovanović
Nenad Stepić
Branko Aleksić,
Miodrag Đelmaš
Miljko Vojinović
Gradimir Branković

NADZORNI ODBOR
Ljubomir Javorina
Milomir Ristić
Predrag Došen

Izvršni odbor SAKSS-a u sastavu:
• Veljko Ristić predsednik Izvršnog odbora
• Radoslav Vukosavljević predstavnik discipline auto trke na kružnim  stazama
• Vladimir Mirčić predstavnik discipline auto trke na brdskim  stazama
• Srđan Višnjić predstavnik discipline auto reli
• Zlatko Dobrota predstavnik discipline karting
• Ivan Jevtić predstavnik funkcionera
• Milivoje Kocić predstavnik tehničke komisije

 

Preuzmite integralni tekst statuta SAKSS-a ovde.