Javne nabavke 2020


  • JN MV - 2-2020 - usluge rezervacije hotela

  • JN MV - 1-2020 - rezervacija avio karata

  • JN MV - organizovanja, postavljanja i obeležavanja staze

  • JN-MV 7/2020 -lekarske usluge

  • JN-MV 6/2020 - radio veza

  • jn mv 11a/20 usluge organizacije sportskih događaja

  • JNMV 6A/2020-usluge održavanja radio veze na trkama

  • JNMV 7A/2020 -usluge lekara-dežurstvo za vreme trke