Skupština SAKSS-a

MATERIJAL ZA 16.REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINU SAKSS-a

 

Dnevni red skupštine

Revizorski izveštaj 2017
Revizorski izveštaj 2018

Bilans stanja 2017

Bilans uspeha 2017

Bilans stanja 2018

Bilans uspeha  2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapisnik sa 15.skupštine