Pravilnik i dodaci 2019


Sportski pravilnik SAKSS-a

Sportskim pravilnikom uređuju se: definicije i terminologija, osnovna prava i obaveze vozača, takmičara i sudija, osnovni uslovi za vozila,  osnovni uslovi za staze na kojima se održavaju takmičenja, osnovi organizacije takmičenja, sistem šampionata i sistem priznanja i nagrada  koje se dodeljuju vozačima, takmičarima, sudijama i organizatorima  takmičenja.

Dodatak pravilnika o zdravstvenim uslovima vozača i sudija u auto i karting sportu

Dodatkom pravilnika o zdravstvenim uslovima vozača u auto i karting sportu Sportskog auto i karting saveza Srbije, utvrđuju se: zdravstvene ustanove ovlašćene za njihovo obavljanje, obrazac i sadržina lekarskih uverenja, način vršenje kontrole zdravlja i alko test svih učesnika, vozača i sudija i antidoping kontrola, obaveza organizatora u pogledu provere zdravstvene sposobnosti vozača i dr.

 

Klikom na odgovarajući naziv pravilnika možete preuzeti kompletan tekst pravilnika u PDF formatu.

 

- Dodatak pravilnika o stazama
- Dodatak pravilnika o disciplinskoj odgovornosti
- Dodatak pravilnika o pravima, dužnostima i radu sudija


Dodatak pravilnika - Krug 2019

 

Dodatak pravilnika - Brdo 2019

Dodatak pravilnika za Rally 2019

Dodatak A - tehnički uslovi za vozila 2019

Dodatak pravilnika - Auto slalom 2019

Dodatak pravilnika - Drag race 2019

Dodatak A - tehnicki uslovi  za DRAG RACE 2019

Dodatak - Street race 2019

Dodatak A - tehnicki uslovi za Street race 2019

Dodatak pravilnika - AutoKROS 2019

Dodatak pravilnika - karting 2019

Dodatak A - tehnicki uslovi za karting 2019

Aneks A 2019 - Auto slalom