Obavestenje | Sportski auto i karting savez Srbije

Obavestenje

07.09.2022

Obaveštenje:

Dana 06.09.2022., u saobraćajnoj nesreći mladi automobilista Nikola
Asanović izgubio je život.
Porodica prima saučešće u gradskoj kapeli na Čepurcima - Podgorica dana
07.09.2022., godine od 10 do 15 časova i 08.09.2022., od 10 do 14 časova
kada će se obaviti sahrana.