22-24. Novembar - 8. međunarodni sajam sporta | Sportski auto i karting savez Srbije