Brdo - Sokobanja/ ASK Marker | Sportski auto i karting savez Srbije

Brdo - Sokobanja/ ASK Marker


B I L T E N   b r o j 1

Prijava SokoBanja 2017
Pravilnik SokoBanja 2017

 

REZULTATI - Brdo - Sokobanja

 

 


PROGRAM  TAKMIČENJA


SUBOTA 10.06.2017
07:00  – 10:15 - Tehnički prijem i verifikacija, Soko Banja, na putu Aleksinac  - Soko Banja,  na  ulazu  u  Soko  Banju,  parking  sa  leve  strane  ispred  benzinske  pumpe  “SOKO M”, prema sledećem vremenskom rasporedu
07:00  – 08:15  - klasa I i II
08:15  – 09:30  - klasa III, IV, V i VI
09:30  – 10:15  - klasa VII, VIII, IX, X, KUP I i KUP II

NEDELJA 11.06.2017
08:00  - 09:00 - Vanredni tehnički prijem i verifkacija  - samo za vozače koji voze trku u nedelju, Soko Banja, na putu Aleksinac  - Soko Banja, na ulazu u Soko Banju, parking  sa leve strane ispred benzinske pumpe “SOKO M”.

VIše o tome