Smernice u organizaciji takmičenja za vreme trajanja pandemije COVID 19 | Sportski auto i karting savez Srbije