PREPORUKA TAKMIČARIMA ZA ODLAZAK NA AUTO TRKU NA KRUŽNIM STAZAMA NAGRADA GRADA BANJA LUKA 2020


PREPORUKA TAKMIČARIMA ZA ODLAZAK NA AUTO TRKU NA KRUŽNIM STAZAMA NAGRADA GRADA BANJA LUKA 2020, DA IDU NA GRANIČNE PRELAZE SA BOSNOM I
HERCEGOVINOM.