Ističe rok za prijave za trku Velika nagrada Novog Pazara | Sportski auto i karting savez Srbije

Ističe rok za prijave za trku "Velika nagrada Novog Pazara"


Podsećamo sve zainteresovane klubove i vozače da je poslednji rok za prijem prijava za uvodnu brdsku trku sezone „Velika nagrada Novog Pazara“ u petak, 21. aprila 2017. godine, tačno do 21:00 časova. Za prijave poslate poštanskim putem, validan je datum poštanskog pečata predaje. U izuzetnim slučajevima biće omogućena i prijava na samoj verifikaciji, uz adekvatno opravdanje i/ili obrazloženje. Originalne prijave ranije poslate elektronskim putem, treba pokazati na verifikaciji, overene pečatom kluba i potpisom.

Još jednom napominjemo da trka ima humanitarni karakter, jer će sav prihod od startnina ići u fonda za lečenje našeg kolege, bivšeg takmičara Miloša Komnenovića.
Do skorog viđenja u Novom Pazaru- SMS 237 na 3030!