Smeštaj - Nagrada Kraljeva 2023-1-2 | Sportski auto i karting savez Srbije

Smeštaj - Nagrada Kraljeva 2023-1-2


U hotelu Termal-Mataruška banja noćenje je 1.560,00 din, noćenje sa
doručkom 1.910,00 din, polupansion 2.510,00 din

U hotelu Mineral-Mataruška banja noćenje sa doručkom 3.000,00,
polupansion 3.500,00 din

Svi koji koriste usluge hotela Termal mogu se odjaviti iz hotela
15.10.2023. u 18 časova.

Kontak osoba za rezervacije Slađana Petrović 061/3304 780

Svi inostrani takmičari su oslobođeni plaćanja startarine na auto trci
Nagrada Kraljeva 2023-1-2. Moraju imati licencu, polisu, važeći
lekarski, saglasnost svog ASN-a.