Pravilnici | Sportski auto i karting savez Srbije

Pravilnici


Klikom na odgovarajući naziv pravilnika možete preuzeti kompletan tekst pravilnika u PDF formatu.

Pravilnik o vođenju knjige članova
Ovim pravilnikom se uređuje sadržaj i način vođenja Knjige ćlanova SAKSS-a.

Poseban pravilnik o stazama
Ovim Pravilnikom utvrđuju se najmanji potrebni zahtevi za pripremu i opremanje staze za organizovanje auto trka na kružnim i brdskim stazama u organizaciji članica SAMS Srbije.

Pravilnik o alkotestu
Ovim Dodatkom Pravilnikom reguliše se način kontrole količine alkohola u organizmu (alkotest) vozača i sportskih funkcionera, učesnika takmičenja Šampionata Srbije u auto i karting sportu.

Program antidoping delovanja
Programom se regulišu aktivnosti koje će Sportski Auto Moto Savez preduzimati u cilju sprečavanja dopinga na takmičenjima koja se odvijaju u njegovoj nadležnosti.

Poseban pravilnik o merama za prevenciju i sprečavanje dopinga
Pravilnikom se regulišu mere za sprečavanje dopinga, kao i postupak izricanja kaznenih i preventivnih mera u slučaju dopingovanja sportista.

Poseban pravilnik o pravima i dužnostima obavezama i radu sportskih funkcionera
Ovaj Pravlnik reguliše prava, dužnosti i obaveze, način organizovanja i rada sportskih funkcionera. Cilj ovakvog organizovanja sportskih funkcionera unapređenje organizacije sportskih funkcinera, a time i unapređenje sporta u celini.

Poseban disciplinski pravilnik
Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti u auto i karting sportu Sportskog auto moto saveza Srbije, određuju se disciplinski prestupi, organi za vođenje disciplinskog postupka, način i rokovi za podnošenje zahteva za pokretanje i vođenje disciplinskog postupka.

Poseban pravilnik o organizaciji takmičenja
Ovim pravilnikom se reguliše način organizacije takmičenja.

Poseban pravilnik o obavezama vozača i takmičara
Ovaj pravilnik reguliše način izdavanja članskih karata, registraciju vozača i takmičara, uslove i načine prelaska iz jednog u drugi klub, način i uslove prijavljivanja za takmičenje kao i uslove takmičenja.

Pravilnik o auto i karting sportu
Pravilnikom o auto i karting sportu Sportski auto i karting saveza Srbije (u daljem tekstu: Sportski pravilnik), uređuju se: definicije i terminologija, osnovna prava i obaveze vozača, takmičara i sportskih funkcionera, osnovni uslovi za vozila, osnovni uslovi za staze na kojima se održavaju takmičenja, osnovi organizacije takmičenja, sistem šampionata i sistem priznanja i nagrada koje se dodeljuju vozačima, takmičarima, sportskim funkcionerima i organizatorima takmičenja.

Poseban pravilnik o zdravstvenim uslovima vozača i sportskih funkcionera u auto i karting sportu

Poseban pravilnik o dodeli priznanja
Poseban pravilnik o dodeli priznanja na takmičenjima za Šampionat Srbije.